• Quản trị hệ thống

  Quản trị hệ thống

  Ittoday quản trị hệ thống mạng, quản trị hệ thống server, quản trị hệ thống máy chủ cho doanh nghiệp. ITtoday đã có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị hệ thống cho các doanh nhiệp vừa và nhỏ tại hà nội.

  • Các câu lệnh dành cho network trên linux
   • Các câu lệnh dành cho network trên linux

   • ITtoday – Linux hỗ trợ các câu lệnh cho người sử dụng khi muốn tải file, chẩn đoán các vấn đề về mạng, quản lý các giao diện mạng hay xem các thống kê mạng trên giao diện dòng lệnh (command line). Dưới đây là một số câu lệnh thông dụng.

  • » Chi tiết
  • Iptables tutorial ( cont.)
   • Iptables tutorial ( cont.)

   • ITtoday.vn - iptables là một chương trình chạy ở không gian người dùng, cho phép người quản trị hệ thống có thể cấu hình các bảng của tường lửa trong nhân Linux (được cài đặt trong các mô đun Netfilter khác nhau) và lưu trữ các chuỗi, luật. Các mô đun nhân và chương trình khác nhau được áp dụng cho từng giao thức; iptables cho IPv4, ip6tables cho IPv6, arptables cho ARP, và ebtables cho Ethernet frames.

  • » Chi tiết
  • IPTables Tables, Chains, Rules Fundamentals
   • IPTables Tables, Chains, Rules Fundamentals

   • iptables tường lửa được sử dụng để quản lý lọc gói tin và các quy tắc NAT. iptables đi kèm với tất cả các Linux phân phối. Sự hiểu biết làm thế nào để cài đặt và cấu hình iptables sẽ giúp bạn quản lý Linux tường lửa của bạn có hiệu quả.

  • » Chi tiết
  • Reset password Centos khi bị quên
   • Reset password Centos khi bị quên

   • ITtoday.vn - Hôm nay xin giới thiệu các bạn đọc giải quyết  sự cố bị quên passwd không thể login vào OS Linux được. Việc này là huy hữu nhưng không phải không xảy ra với những người quản trị hệ thống.

  • » Chi tiết
 • «