• Chèn Các bộ emoticons cho blog

 • ITtoday.vn - Thủ thuật này chỉ có một chữ ưu điểm là không phải load số emoticons tuy nhiên nhược điểm là bạn phải thao tác trên của sổ Popup mới.

 • Sunday, 26 July 2015, 05:06:13 PM
 • Chèn Các bộ emoticons cho blog
 • Bước 1: Tạo một Blog phụ chứa các emoticons cho nhận xét.

  - Download File Template về Tại đây và upload lên Blog phụ bạn vừa Tạo.

  Bước 2: Giúp  emoticons Hiển thị trong phần nhận xét của blog chính.
  Bạn đăng nhập vào Blog

  Chọn thiết Kế =>Chỉnh Sửa HTML
  Click chọn MỞ Rộng Tiện ích mẫu

  Bước 2.1 Tìm thẻ sau:

   

  Thêm vào trước nó thẻ sau:

   

   

  Tìm đến thẻ đóng    tương ứng và thêm vào sau nó thẻ sau:

   

   

  Bước 2.2: Chèn Code dưới Đây trước thẻ