• Popular posts dạng ảnh có số đếm từ jquery v2 cho blogger

 • ITtoday.vn - Thủ thuật Popular posts dạng ảnh gallery với hiệu ứng từ Jquery thích hợp với các blog chuyên về ảnh, blog bán hàng hay blog về phim

 • Sunday, 26 July 2015, 05:06:18 PM
 • Popular posts dạng ảnh có số đếm từ jquery v2 cho blogger
 • 1.1- Đăng nhập vào blog
  1.2- Vào bố cục (Layout)
  1.3- Chọn thêm tiện ích (Add widget) => Chọn Bài đăng phổ biến (Popular post).

  1.4- Lưu tiện ích lại.

  1.5- Bấm chỉnh sửa tiện ích Bài đăng phổ biến (Popular post) và xác địn ID của tiện ích đó.

  Popular posts dạng ảnh có số đếm từ jquery v2 cho blogger


  2- Chọn mẫu (template)
  3- Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML). 
  4- Dán mã dưới đây trước thẻ ]]> :

  .namknapopular{position:relative;float:left;height:76px;width:115px;margin:0 7px 10px}
  .namknapopular a{text-decoration:none}
  .namknapopular .ablock{display:block;position:absolute}
  .namknapopular .number{background:rgba(188,29,211,.8);color:#fff;display:block;font-size:13px;position:absolute;left:0;height:14px;width:12px;z-index:3;padding:1px 2px 4px 6px}
  .namknapopular img{height:85px;width:115px;position:absolute;z-index:1}
  .namknapopular .text{background:rgba(0,0,0,.9);color:#fff;float:left;font-size:12px;height:34px;line-height:15px;overflow:hidden;position:absolute;bottom:0;text-decoration:none;vertical-align:middle;width:105px;z-index:3;padding:3px 5px 0}
  .namknapopular :hover > .text{background:rgba(188,29,211,.8)}

  5- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ .

  
  

  Nếu blog của bạn đã có file Jquery rồi thì xóa đoạn màu xanh đi nha.

  6- Tìm đến đoạn code của tiện ích popular posts đã thêm ở bước 1  (Hãy tìm với id Popularposst1 mà bạn đã tìm được trong mục 1.5). Đoạn code có dạng như bên dưới:

   Thay thế đoạn code vừa tìm được bằng đoạn code bên dưới:

  
  
  

  7- Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ .

  8- Lưu mẫu lại và xem kết quả .