• Từng bước cài đặt X (nginx) và php-fpm trong FreeBSD

 • ITtoday-Nginx là một mã nguồn miễn phí mở máy chủ web, proxy ngược và IMAP/POP3 proxy server. Nginx đã phát triển thành một lựa chọn khả thi cho nhiều thổi phồng Apache. Nó đã phát triển trên Apache với các điều khoản của bộ nhớ thấp và ổn định.Dưới đây là chúng tôi hướng dẫn các bước để cài đặt Nginx với php-FPM sử dụng các cổng FreeBSD.

 • Tuesday, 28 February 2017, 12:14:09 AM
 • Từng bước cài đặt X (nginx) và php-fpm trong FreeBSD
 • 1. Cài Đặt Nginx

  Ngày nay camera là một trong những giải pháp giám sát an ninh không thể thiếu cho doanh nghiệp, ngân hàng, gia đình,.. IT Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp Dịch vụ lắp đặt camerasửa chữa camera với các loại camera quan sát, camera giám sát, camera tại Hà Nội. Với đội ngũ kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm xử lý nhanh, chính xác.

  Trung tâm sửa chữa máy tính, Itvietnam là một trong những đơn vị sửa chữa máy tính tại nhà “Uy tín-Chuyên nghiệp-Chất lượng” hàng đầu, luôn cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, giá thành rẻ cùng chế độ bảo hành dài hạn.

  alamster# cd /usr/ports/www/nginx
  alamster# make install
  I choose :
  HTTP_MODULE
  HTTP_REWRITE_MODULE
  HTTP_SSL_MODULE
  HTTP_STATUS_MODULE


  2. Cài Đặt PHP
  alamster# cd /usr/ports/lang/php5
  alamster# make install
  I choose :
  CLI
  CGI
  SUHOSIN
  IPV6
  FASTCGI
  PATHINFO


  3. Cài Đặt PHP-FPM
  I just modify freebsd ports here to get it work with php-5.2.6.
  alamster# wget http://alamster.googlepages.com/php5-fpm.5.2.6.tar.gz
  –2008-08-04 01:08:10– http://alamster.googlepages.com/php5-fpm.5.2.6.tar.gz
  Resolving alamster.googlepages.com… 209.85.173.118
  Connecting to alamster.googlepages.com|209.85.173.118|:80… connected.
  HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
  Length: 11461 (11K) [application/octet-stream]
  Saving to: `php5-fpm.5.2.6.tar.gz’
  100%[======================================>] 11,461 6.05K/s in 1.8s
  2008-08-04 01:08:15 (6.05 KB/s) – `php5-fpm.5.2.6.tar.gz’ saved [11461/11461]
  Extract and delete
  alamster# tar xvzf php5-fpm.5.2.6.tar.gz –-directory=/usr/ports/lang && rm php5-fpm.5.2.6.tar.gz
  alamster# cd /usr/ports/lang/php5-fpm/ && make install
  I choose :
  CLI
  SUHOSIN
  PATHINFO


  4. Cấu Hình
  update rc.conf
  alamster# ee /etc/rc.conf
  Add these lines :
  nginx_enable=”YES”
  php_fpm_enable=”YES”
  save.
  Edit nginx.conf
  alamster# ee /usr/local/etc/nginx/nginx.conf
  Find this lines in nginx.conf and adjust :
  location / {
  root /usr/local/www/nginx;
  index index.php index.html index.htm;
  }
  location ~ \.php$ {
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/local/www/nginx$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  Edit php-fpm.conf
  alamster#ee /usr/local/etc/php-fpm.conf
  Find these lines :
  nobody –>
  nobody –>
  change nobody into www
  www
  www
  Run the services
  alamster# /usr/local/etc/rc.d/php-fpm start
  alamster# /usr/local/etc/rc.d/nginx start


  5. Chạy thử
  alamster# cd /usr/local/www/nginx
  alamster# ee info.php
  phpinfo();
  ?>
  save.
  Open this phpinfo url and see this part to check if nginx and php-fpm in the right track :

  phf Step by step install Engine X (nginx) and php fpm in FreeBSD

  CGI/FastCGI work as Server API

  phf2 Step by step install Engine X (nginx) and php fpm in FreeBSD

  nginx/0.6.32 work as webserver.

  Tất cả các bước để tiến hành cài đặt X (nginx) và php-fpm trong FreeBSD đã hoàn tất.

  Chúc các bạn thành công!