• Cách khắc phục một số lỗi trên Windows Update

 • Rất nhiều người dùng khi tiến hành nâng cấp hệ thống Windows 98, SE, Millennium Edition, 2000 và Windows XP từ website Windows Update của Microsoft có thể sẽ gặp trục trặc, đó là hiện tượng không thể nâng cấp được hệ điều hành và thường  có 3 lỗi phổ biến nhất, đó là: Error 0x8007007E, Error 0x800A138F, Error 0x80070485. Sau đây là chúng tôi sẽ hướng dẫn để khắc tình trạng này.

 • Thursday, 09 April 2015, 11:27:05 AM
 • Cách khắc phục một số lỗi trên Windows Update
 • 1.Cách khắc phục lỗi "0x8007007E Error"

  Thường xảy ra đối với các hệ điều hành Windows 2000Windows XP. Nếu gặp lỗi này, bạn hãy tiến hành các bước sau:

  Nhấn Start --> Run, rồi gõ:
  regsvr32 Inseng.dll

  ... vào hộp Open mở ra và nhấn OK. Khi bạn nhận được xác nhận RegSvr32 rằng chức năng DllRegisterServer đã thực hiện thành công --> nhấn OK.

  Thực hiện tương tự bước trên với các file sau:

  regsvr32 Oleaut32.dll
  regsvr32 Ole32.dll
  regsvr32 Urlmon.dll
  regsvr32 Mssip32.dll

  Mở Google Chorme, và tiến hành nâng cấp Windows từ website Windows Update ( http://windowsupdate.microsoft.com ).

  Nếu bạn vẫn không thể nâng cấp được, hãy xóa thư mục chứa các file cài đặt Windows Update, rồi cài lại phiên bản mới nhất của Internet Explorer.

  2. Cách khắc phục lỗi Error 0x80070485

  Thường xảy ra đối với Windows 98, Windows 98 SE, hoặc Windows Millennium Edition. Bạn hãy tiến hành các bước sau để khắc phục tình trạng này.

  * Đối với Windows Millennium Edition

  Restart máy tính bằng đĩa khởi động của Windows Millennium Edition. Từ màn hình khởi động, chọn chế độ Minimal Boot, rồi từ cửa sổ command prompt, gõ các lệnh sau (gõ Enter cho mỗi dòng lệnh):

  c: cd WindowsSystem
  del msi.dll
  exit

  Khởi động lại máy tính ở chế độ bình thường (không có đĩa khởi động).

  * Đối với Windows 98 và Windows 98 Second Edition

  Tải file Instmsiw.exe tại đây .

  Click Start, và chọn Shut Down.
  Click "Restart in MS-DOS mode" và nhấn OK.

  Tại cửa sổ lệnh, gõ lệnh sau rồi ấn Enter:

  cd windowssystem

  Đổi lại phần mở rộng của các file sau thành đuôi .old

  Msi.dll
  Msiexec.exe
  Msihnd.dll

  Để đổi lại phần mở rộng của file, sử dụng cú pháp sau:
  ren file_name.file_extension file_name.old

  Đổi khởi động Windows, bạn gõ lệnh sau và nhấn Enter:

  win


  Click Start, và chọn Run.
  msconfig trong hộp Open, rồi nhấn OK.

  Trong hộp "System Configuration Utility" tại tab General, bạn hãy chọn "Selective Startup", và xoá lựa chọn các hộp sau:

  Process Config.sys file
  Process Autoexec.bat file
  Process Winstart.bat file
  Process System.ini file
  Process Win.ini file
  Load startup group items

  Chú ý: Có thể các hộp trên không đầy đủ vì nó còn tùy thuộc vào các file trên hệ thống của bạn.

  Click OK, và click Yes khi bạn được yêu cầu khởi động lại máy tính.
  Tìm tới vị trí thư mục bạn đã tải file Instmsiw.exe trước đây.
  Kích đúp vào file Instmsiw.exe, và tuân theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

  Theo VDCMedia

  ASUS K451LA-WX146D  - ASUS K451LN-WX111D