DỊCH VỤ BẢO TRÌ VẬN HÀNH HỆ THỐNG IT TRỌN GÓI

Để đảm bảo hệ thống về hạ tầng CNTT của khách hàng hoạt động hiệu quả và ổn định. ITTODAY đã tổ chức, thành lập một trung tâm dịch vụ khách hàng – dịch vụ bảo trì máy tính cho doanh nghiệp. Là đầu mối duy nhất để tiếp nhận các thông tin sự cố, […]