Để đảm bảo hệ thống về hạ tầng CNTT của khách hàng hoạt động hiệu quả và ổn định. ITTODAY đã tổ chức, thành lập một trung tâm dịch vụ khách hàng – dịch vụ bảo trì máy tính cho doanh nghiệp. Là đầu mối duy nhất để tiếp nhận các thông tin sự cố, yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng phân công kỹ sư hỗ trợ phù hợp. Theo dõi và quản lý trong quá trình xử lý sự cố, hỗ trợ khách hàng

ITTODAY – Cung cấp dịch vụ bảo trì IT trọn gói cho doanh nghệp, chúng tôi  có quy trình support khách hàng nhanh chóng có chuyên viên phụ trách toàn bộ quy trình và một đội ngũ kỹ sư IT lành nghề được Macservice phân công phụ trách hỗ trợ khách hàng theo các lĩnh vực chuyên môn với chuyên môn sự tận tình và độ sẵn sàng cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.