ITtday tư vấn giải pháp mạng, giải pháp mail, giải pháp sever cho các doanh nghiệp. ITtoday đã có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống mạng cho các doanh nhiệp vừa và nhỏ tại hà nội.